Uchwała Nr X/97/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski i Gminą Wiejską Aleksandrów Kujawski w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja X
  • Data podjęcia (podpisania) 22.08.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.08.2019
  • Data wejścia w życie 22.08.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego X/97/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski i Gminą Wiejską Aleksandrów Kujawski w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizacji zadania publicznego – zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian