Uchwała Nr XII/103/19 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XII
  • Data podjęcia (podpisania) 09.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.10.2019
  • Data wejścia w życie 09.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XII/103/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) , w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z 2018 r. poz. 771 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55, 60, 125 i 1469)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian