Uchwała Nr XII/106/19 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XII
  • Data podjęcia (podpisania) 09.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.10.2019
  • Data wejścia w życie 09.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XII/106/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 oraz art. 89 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 , art.262 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.869)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian