Uchwała Nr XII/111/19 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XII
  • Data podjęcia (podpisania) 09.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.09.2019
  • Data wejścia w życie 02.11.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 18.10.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dz.Urz.Woj.Kuj.2019.5482
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 5482
  • Nr aktu prawnego XII/111/2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.30 ust 6 i 6a, w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz.730), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 249) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1rada 990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), po; uzgodnieniu z ZNP i NSZZ Solidarność
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian