Uchwała Nr XIII/117/19 w sprawie stawek za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na miejskich słupach ogłoszeniowych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.11.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.12.2019
  • Data wejścia w życie 19.12.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.12.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym poz.6698
  • Pozycja w dzienniku urzędowym poz. 6698
  • Nr aktu prawnego XIII/117/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny stawek za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na miejskich słupach ogłoszeniowych
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian