Uchwała Nr XIV/120/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2020

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV
  • Data podjęcia (podpisania) 16.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2020
  • Data wejścia w życie 01.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 15.01.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym poz. 390
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 390
  • Nr aktu prawnego XIV/120/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej na rok 2020
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506), w zw. z art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian