Uchwała Nr XIV/122/19 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntu jako działka nr 11/12 mapa 26 o powierzchni 13.054 m2 dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystych nr WL1A 00024266 stanowiącą współwłasność Gminy w 3/5 części i Powiatu w 2/5 części

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV
  • Data podjęcia (podpisania) 16.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.12.2019
  • Data wejścia w życie 16.12.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIV/122/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyrażenia zgody na przedłużenie umowy na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntu jako działka nr 11/12 mapa 26 o powierzchni 13.054 m2 dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystych nr WL1A 00024266 stanowiącą współwłasność Gminy w 3/5 części i Powiatu w 2/5 części
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506,1309,1571,1696 i 1815)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian