Uchwała Nr XIV/125/19 w sprawie nieuznania skargi na zachowanie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIV
  • Data podjęcia (podpisania) 16.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.12.2019
  • Data wejścia w życie 16.12.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIV/125/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny nieuznania skargi na zachowanie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) , w związku z art. 229 pkt. 3 oraz art. 237 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian