Uchwała Nr XIX/157/20 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod garaż zlokalizowany w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Słowackiego 8 na części działki nr 11/12 mapa 26 w Aleksandrowie Kujawskim dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 0024266 na okres kolejnych 3 lat

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 27.05.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.05.2020
  • Data wejścia w życie 27.05.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XIX/157/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod garaż zlokalizowany w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Słowackiego 8 na części działki nr 11/12 mapa 26 w Aleksandrowie Kujawskim dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 0024266 na okres kolejnych 3 lat
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian