Uchwała Nr XIX/162/20 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XIX
  • Data podjęcia (podpisania) 27.05.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.06.2020
  • Data wejścia w życie 18.06.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.06.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 2828
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2828
  • Nr aktu prawnego XIX/162/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
  • Podstawa prawna wydania art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian