Uchwała Nr XL/309/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie obwodów głosowania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XL
  • Data podjęcia (podpisania) 16.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.04.2018
  • Data wejścia w życie 16.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 24.04.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2018r., poz. 2314
  • Nr aktu prawnego Nr XL/309/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie obwodów głosowania
  • Podstawa prawna wydania art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r., poz. 15 i 1089 oraz z 2018r. poz. 4, 130 i 138), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 130)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian