Uchwała Nr XLI/325/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 7.649.151,81 zł

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Uchylony
  • Sesja XLI
  • Data podjęcia (podpisania) 19.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.04.2018
  • Data wejścia w życie 19.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr XLI/325/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 7.649.151,81 zł
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.), w zw. z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian