Uchwała Nr XLII/326/18 z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2018

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLII
  • Data podjęcia (podpisania) 15.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.06.2018
  • Data wejścia w życie 15.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLII/326/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), w zw. z art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian