Uchwała Nr XLIII/332/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLIII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.07.2018
  • Data wejścia w życie 19.07.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.07.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2018r., poz. 3705
  • Nr aktu prawnego XLIII/332/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian