Uchwała Nr XLIII/335/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrow Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLIII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.06.2018
  • Data wejścia w życie 28.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLIII/335/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Aleksandrow Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian