Uchwała Nr XLIV/344/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski”

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLIV
  • Data podjęcia (podpisania) 20.08.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.08.2018
  • Data wejścia w życie 20.08.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XLIV/344/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski”
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.. poz. 994 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian