Uchwała Nr XLVI/354/18 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XLVI
  • Data podjęcia (podpisania) 17.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.11.2018
  • Data wejścia w życie 05.11.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 23.10.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2018r., poz. 5319
  • Nr aktu prawnego XLVI/354/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454)
  • Grupa aktów prawnych Gospodarka odpadami
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian