Uchwała Nr XV/129/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019 – 2034

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XV
  • Data podjęcia (podpisania) 31.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 31.12.2019
  • Data wejścia w życie 31.12.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XV/129/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2019 – 2034
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit.d oraz litery i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r poz.303 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian