Uchwała Nr XV/134/19 o zmianie uchwały nr XIII/116/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej (unieważniona uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 15/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku)

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XV
  • Data podjęcia (podpisania) 31.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.01.2020
  • Data wejścia w życie 24.01.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 10.01.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym poz. 352
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 352
  • Nr aktu prawnego XV/134/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały nr XIII/116/19 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a, w związku z art. 20 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian