Uchwała nr XVII/150/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań wspierania rodziny w oparciu o Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XVII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.04.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.04.2020
  • Data wejścia w życie 28.04.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XVII/150/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań wspierania rodziny w oparciu o Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 924 i 1818)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian