Uchwała Nr XXI/140/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXI sesja Rady Miejskiej
  • Data podjęcia (podpisania) 28.06.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2016
  • Data wejścia w życie 28.06.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXI/140/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r., poz. 332, z późn. zm)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian