Uchwała Nr XXI/181/20 w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Straży Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXII
  • Data podjęcia (podpisania) 16.07.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.07.2020
  • Data wejścia w życie 16.07.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXI/181/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny podjęcia działań zmierzających do utworzenia Straży Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14, art. 9 i 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art 1 ust. 1 art. 2 art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1383) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian