Uchwała Nr XXI/186/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2019 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXI
  • Data podjęcia (podpisania) 16.07.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 16.07.2020
  • Data wejścia w życie 16.07.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXI/186/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2019 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art.18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian