Uchwała Nr XXIII/155/16 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2020

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 12.10.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.10.2016
  • Data wejścia w życie 12.10.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opubliowano
  • Nr aktu prawnego XXIII/155/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2020
  • Podstawa prawna wydania art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (D. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian