Uchwała Nr XXIII/191/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2034

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 23.09.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.09.2020
  • Data wejścia w życie 23.09.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIII/191/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2034
  • Podstawa prawna wydania art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit.d oraz litery i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2019r poz.303 ze zm. )
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian