Uchwała Nr XXIII/195/20 z dnia 23 września 2020 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 23.09.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2020
  • Data wejścia w życie 30.09.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIII/195/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9a ust. 15 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian