Uchwała Nr XXIV/201//20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 29.10.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2021
  • Data wejścia w życie 01.01.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 17.11.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 5477
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 5477
  • Nr aktu prawnego XXIV/201/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 15 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a, w związku z art. 20 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian