Uchwała Nr XXIV/208/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 29.10.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2021
  • Data wejścia w życie 01.01.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 17.11.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 5484
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 5484
  • Nr aktu prawnego XXIV/208/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian