Uchwała Nr XXIV/212/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/377/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim pełnienia zarządu i administrowania komunalnym zasobem Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 29.10.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.10.2020
  • Data wejścia w życie 29.10.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXIV/212/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchylenia uchwały nr XLIX/377/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim pełnienia zarządu i administrowania komunalnym zasobem Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1, w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian