Uchwała Nr XXIV/214/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim oraz nadania mu statutu

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIV/214/20
  • Data podjęcia (podpisania) 29.10.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.12.2020
  • Data wejścia w życie 02.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 17.11.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 5487
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 5487
  • Nr aktu prawnego XXIV/214/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny utworzenia Żłobka Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim oraz nadania mu statutu
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 326 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian