Uchwała Nr XXIX/213/17 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod garaż zlokalizowany w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 8, na części działki nr 11/12 mapa 26 na okres kolejnych 3 lat

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 27.02.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.02.2017
  • Data wejścia w życie 27.02.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opubliowano
  • Nr aktu prawnego XXIX/213/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod garaż zlokalizowany w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 8, na części działki nr 11/12 mapa 26 na okres kolejnych 3 lat
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2, pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z póź. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian