Uchwała Nr XXVI/218/20 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 08.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.12.2020
  • Data wejścia w życie 08.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXVI/218/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny udzielenia dotacji Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713), art. 127 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 284 ) oraz § 10d ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493 )
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian