Uchwała Nr XXVII/176/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2017 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 13.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2017
  • Data wejścia w życie 01.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 15.12.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2016r., poz. 4783
  • Nr aktu prawnego XXVII/176/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2017 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 15 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a, w związku z art. 20 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 716)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian