Uchwała Nr XXVII/178/16 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie dopłat dla mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków na okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 13.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.12.2016
  • Data wejścia w życie 13.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opubliowano
  • Nr aktu prawnego XXVII/178/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie dopłat dla mieszkańców w zakresie odprowadzania ścieków na okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian