Uchwała Nr XXVII/223/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski ( rozstrzygnięcie nadzorcze nr 5/21 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego uznające uchwałę za nieważną)

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 18.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.02.2021
  • Data wejścia w życie 01.02.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 31.01.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 6869
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6869
  • Nr aktu prawnego XXVII/223/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm. ) oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) i po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian