Uchwała Nr XXVII/224/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozstrzygnięcie nadzorcze nr 6/21 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego uznające uchwałę za nieważną)

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 18.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.02.2021
  • Data wejścia w życie 01.02.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 31.12.2020
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 6870
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 6870
  • Nr aktu prawnego XXVII/224/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian