Uchwała Nr XXVIII/182/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki za świadczenia udzielane dzieciom w wieku do lat 5 przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 20.01.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2017
  • Data wejścia w życie 15.02.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 01.02.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2017r., poz. 488
  • Nr aktu prawnego XXVIII/182/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie ustalenia stawki za świadczenia udzielane dzieciom w wieku do lat 5 przez przedszkola samorządowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski
  • Podstawa prawna wydania rt. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian