Uchwała Nr XXVIII/183/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski) dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Uchylony
  • Sesja XXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 20.01.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.02.2017
  • Data wejścia w życie 15.02.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 01.02.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2017r., poz. 489
  • Nr aktu prawnego XXVIII/183/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski) dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930, z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian