Uchwała Nr XXVIII/191/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/179/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 20.01.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.02.2017
  • Data wejścia w życie 15.02.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 01.02.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2017r., poz. 492
  • Nr aktu prawnego XXVIII/191/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/179/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm), w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian