Uchwała Nr XXX/220/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązujących na drugim etapie naboru do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski, w tym przyznania liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX
  • Data podjęcia (podpisania) 29.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.04.2017
  • Data wejścia w życie 21.04.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 07.04.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Dz. Urz. z 2017r., poz. 1570
  • Nr aktu prawnego XXX/220/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązujących na drugim etapie naboru do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski, w tym przyznania liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm) oraz art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017r., poz. 59), w związku art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian