Uchwała Nr XXX/238/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego oraz nadania jej Statutu (rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 22/2021 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 lutego 2021 roku orzekające o nieważności uchwały – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 marca 2021 roku poz. 963)

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX
  • Data podjęcia (podpisania) 22.01.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.02.2021
  • Data wejścia w życie 15.02.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 29.01.2021
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 500
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 500
  • Nr aktu prawnego XXX/238/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego oraz nadania jej Statutu
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian