Uchwała Nr XXX/239/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski programu dla rodzin wielodzietnych – „Karta Dużej Rodziny Miasta Aleksandrów Kujawski” (rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 23/2021 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 lutego 2021 roku orzekające o nieważności uchwały – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 marca 2021 roku poz. 964)

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX
  • Data podjęcia (podpisania) 22.01.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.02.2021
  • Data wejścia w życie 15.02.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 29.01.2021
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 501
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 501
  • Nr aktu prawnego XXX/239/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wprowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski programu dla rodzin wielodzietnych - „Karta Dużej Rodziny Miasta Aleksandrów Kujawski”
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian