Uchwała Nr XXX/241/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXIV/209/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX
  • Data podjęcia (podpisania) 22.01.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.03.2021
  • Data wejścia w życie 01.03.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 29.01.2021
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 503
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 503
  • Nr aktu prawnego XXX/241/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały nr XXIV/209/20 z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian