Uchwała Nr XXXI/254/21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 15.03.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.03.2021
  • Data wejścia w życie 15.03.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXI/254/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w zw. z art. 3 § 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z 2020 r. poz. 2299, 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, i 159)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian