Uchwała Nr XXXII/272/21 z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań wspierania rodziny w oparciu o Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXII
  • Data podjęcia (podpisania) 23.04.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.04.2021
  • Data wejścia w życie 23.04.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXII/272/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań wspierania rodziny w oparciu o Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm. ) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian