Uchwała Nr XXXIV/243/17 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2017

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 02.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.10.2017
  • Data wejścia w życie 02.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXIV/243/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), w zw. z art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian