Uchwała Nr XXXIV/282/21 z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2020 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 21.06.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.06.2021
  • Data wejścia w życie 21.06.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXIV/282/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2020 rok
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art.18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian