Uchwała Nr XXXIV/283/21 z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIV
  • Data podjęcia (podpisania) 21.06.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.07.2021
  • Data wejścia w życie 01.07.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 25.06.2021
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym poz. 3200
  • Pozycja w dzienniku urzędowym poz. 3200
  • Nr aktu prawnego XXXIV/283/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) w związku z art 7 ust.1 ust.1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 poz.2133 ze zm.), oraz ustawy z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r. poz.11)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian