Uchwała Nr XXXVI/267/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.11.2017
  • Data wejścia w życie 27.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr XXXVI/267/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Józefa Wybickiego w Aleksandrowie Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. — przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60 i 949), w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 i 949)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian