Uchwała Nr XXXVI/268/17 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miejskiej
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.11.2017
  • Data wejścia w życie 27.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr XXXVI/268/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Kujawskim
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875), w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 i 949) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r., poz. 649)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian